CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, và bạn hữa xa gần.  Chồng, Cha, Ông của chúng tôi là:

Ông HỒ AN

Pháp Danh: Tâm Lạc

Sinh năm 1948 tại Trung Kiền, Phú Lộc Thừa Thiên, Huế.

Tốt nghiệp khoá 1/69 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.

Phục vụ tại Liên Đoàn 1 QLVNCH.

Vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 2 năm 2018 tại Gilbert, Arizona.

Hưởng thọ 70 tuổi.

Linh cữu được quàn tại Mountain View Funeral Home & Cemetery, LLC.

7900 East Main Street, Mesa, Arizona 85207 – Phone (480) 832-2850.

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 

Thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm 2018

4:00PM – 7:00PM

 – Lễ Nhập Quan, Lễ Phát Tang, Cúng Tiển Linh,Thăm Viếng

7:00PM – 8:00PM

 – Lễ Cầu Siêu, Thăm Viếng

Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2018

10:00AM – 1:00PM

– Cúng Tiển Linh, Lễ Cầu Siêu, Thăm Viếng

1:00PM – 2:00PM

– Lễ Di Quan và Hoả Táng

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Vợ : Trần Thị Lành

Trưởng nữ:  Hồ Thị Quỳnh Châu cùng chồng và các con (USA).

Trưởng nam:  Hồ Anh Tuấn cùng vợ và các con (USA).

Thứ nam:  Hồ Anh Tuyên (quá cố) vợ và các con (USA).

Thứ nam:  Hồ Anh Thông Anthony (USA).

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG – XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

Điện Thoại liên lạc: (480) 280-1577

Send Flowers